--- ---
3 Eur objednať

Rôzni
Pozdrav z Dómu sv. Martina

Hudba, ktorú predstavujeme na tomto zvukovom nosiči zaznievala v priebehu stáročí počas nedeľných bohoslužieb a príležítostných sláností. Okrem chorálnych spevov vytvárali ju prevažne organisti a neskôr dirigenti Cirkevného hudobného spolku pre potreby umeleckého telesa, ktoré viedli.

Celkový čas:
Počet skladieb:
Rok vydania:
53:00
12
1995

poradie názov čas ukážka
01 Gregoriánsky chorál: Angelus Domini 02:07
02 Johann Andreas Schantroch:
1757 s.Martini Cathedrali Templ.
07:33
03 Henrich Klein: Asperges me 02:42
04 Jozef Kumlik: Agnus Dei 03:56
05 Jozef Kumlik: Gebet 04:04
06 Ján Levoslav Bella: Otče náš 04:01
07 Thiard - Laforest: Credo 01:57
08 Geza Zichy: Szent Erzsebet 03:31
09 Mikuláš Schnieder Trnavský: Prelúdiá 14:00
10 Ľudovít Rajter: Justorum animae 03:29
11 Alexander Albrecht: Adante con moto 03:51
12 Eugen Suchoň: Zdravas Mária 00:54