--- ---
--- ---

P. Dvorský a E. Grúberová – vianočné
Narodil sa Kristus pán

Tento album obsahuje 15 známych slovenských kolied v podaní známeho tenoristu Petra Dvorského a slávnej sopránistky Edity Grúberovej za doprovodu Zboru Konzervatória v Bratislave.

Celkový čas:
Počet skladieb:
Rok vydania:
46:53
15
1991

poradie názov čas ukážka
01 Tichá noc 02:34
02 Narodil sa Kristus pán 03:31
03 Búvaj dieťa krásne 05:03
04 Nesiem vám noviny 03:49
05 Hľa, zástup zboru anjelského 02:30
06 Dnešný deň sa radujme 02:17
07 Dobrá novina 02:44
08 Buďme všetci potešení 01:23
09 Ó, ty vianočný čas preradostný 03:04
10 Čas radosti, veselosti 02:24
11 Dieťatko spanilé 01:51
12 Sem, sem dieťatko 03:41
13 Dobrý pastier sa narodil 02:51
14 Vstávajte pastieri do hory, do lesa valasi 05:47
15 Adeste Fideles 03:24
 
Ďalšie tituly
interpret titul
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů - vianočné Z růže kvítek vykvet nám
Gabriela Blasko - vianočné Winter Holiday On The Harp
M. Dočolomanský a J. Pallo - vianočné Vianočné posolstvo lásky
Rôzni - vianočné Čas radosti
Rôzni - vianočné Čas veselosti
Rôzni - vianočné Krásne Vianoce
Rôzni - vianočné Najkrajšie vianočné pesničky (pop – koledy – inštrumentál)
Rôzni - vianočné Vianoce prichádzajú - pošetka
Rôzni - vianočné Vinšujeme Vám... (vianočné koledy)