8.5 Eur objednať
--- ---

Čardáše
Čardáše (Ľudovú hudbu vedie: Rinaldo Oláh a Eugen Farkaš)

Hudba patrí k základným identifikačným prvkom Rómov. Oni spájajú hudbu na jednej strane s výrazne pozitívnymi hodnotami (láskou, úctou, čistotou, radosťou, pravdou), na druhej strane s emocionalitou. Rómska hudba vychádza zo srdca, je jeho modlitbou. Hudba ide s Rómom od narodenia až do smrti. Keď sa narodí, hrajú mu, keď má svadbu, hrajú mu a keď umrie zasa mu hrajú. Nie je zvláštnosťou, že v tomto etniku existovali, existujú a vždy budú existovať významné hudobnícke rody (Oláhovci, Berkyovci, Farkašovci, Bundovci a mnoho ďalších). My Vám predstavujeme tvorbu dvoch husľových virtuózov, predstaviteľov rómskych hudobníckych rodov, ktorí tvorili v 70.rokoch 20.storočia – RINALDA OLÁHA a EUGENA FARKAŠA.

Celkový čas:
Počet skladieb:
Rok vydania:
45:56
15
2006

poradie názov čas ukážka
01 Čardáše z Čajkova 03:26
02 Stredoslovenské piesne a čardáše 03:58
03 Cigánske nôty 04:00
04 Dva čardáše od Rimavskej Soboty 03:21
05 Trávička zelená 03:24
06 Vrchárske piesne z Detvy 03:07
07 Čardáš zo Žitného ostrova 02:33
08 Švihrovská 03:18
09 Cigánsky tanec 02:23
10 Dve ľudové piesne zo Stredného Slovenska 02:15
11 Dve východoslovenské ľudové piesne 02:40
12 Zmes čardášov 03:34
13 Svadba svrčkov 02:16
14 Mládenecké z Detvy 02:43
15 Čardáše z Ľuboreče 02:55